Fine Art & Friends - meer info bestuur

Menu

Bestuur

Meer info:

In ons Bestuursorgaan zetelen vrijwilligers; deze werkende leden hebben stemrecht.

Jaarlijks beleggen we minstens één Algemene Vergadering.

De vrijwilligers zijn dikwijls leerlingen of ex-leerlingen van ABK Mol maar kunnen eveneens sympathisanten zijn met interesse voor kunst & cultuur en met een hart voor onze academie.

Een aantal leerkrachten vertegenwoordigen de verschillende ateliers.

Ook de directeur van ABK zetelt mee in dit bestuursorgaan.

De werkende leden stellen een beleidsplan op en zetten een stappenplan uit om het beleidsplan te concretiseren.

Terug