Fine Art & Friends

Menu

SAMENWERKEN… ONS DOEL, ONZE AMBITIE

Fine Art & Friends, de Vriendenkring van de Academie voor Beeldende Kunsten -ABK Mol, streeft ernaar om in samenwerking met ABK, kwaliteitsvol kunstonderwijs in Mol te behouden, uit te bouwen en te ondersteunen. 

Wij spelen vooral een verbindende rol. In een positieve en open sfeer willen wij, samen met leerlingen, leerkrachten, ouders, sympathisanten en kunstliefhebbers, ABK inspireren bij haar initiatieven en actief helpen bij de uitvoering ervan.
We werken mee aan het welzijn van zowel leerlingen als leerkrachten en directie van de academie, door beslissingen te nemen met respect en aandacht voor alle betrokken partijen.

Vanzelfsprekend kunnen we als Fine Art & Friends ook zelfstandig activiteiten en evenementen organiseren die bijdragen tot ons doel. We willen hierbij vernieuwend werken.  

We hebben de ambitie om samen met de directie en het leerkrachtenteam een top-academie uit te bouwen, een academie die een referentie wordt in Mol en omstreken, in de wijde regio.

Bestuur

In ons Bestuursorgaan zetelen vrijwilligers; deze werkende leden hebben stemrecht.

Jaarlijks beleggen we minstens één Algemene Vergadering.

Meer info?

Werkgroepen

Om de organisatie van onze Vriendenkring te optimaliseren, bouwen we langzaam maar zeker onze werkgroepen verder uit: Evenementen, Promo en Communicatie, Administratie.

 Meer info?

Helpende Handen

Onze ‘Helpende Handen’ - vrijwilligers, leerlingen van ABK, ouders van leerlingen of andere sympathisanten - zijn broodnodig bij de organisatie van evenementen.

 Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen om onze ‘Helpende Handen’ te versterken.

Meer info?

Voor meer artikels, scroll verder aub

VERZEKERINGEN

Zorg dragen voor vrijwilligers betekent ook onze vrijwilligers ‘verzekeren’. Onze VZW heeft zich conform de wet in orde gesteld met de vereiste verzekeringen.

We hebben een verzekering voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Bestuurdersaansprakelijkheid.

Graag meer info?

Contacteer info@fineartandfriends.be

We zijn trots op...

• onze kwalitatief hoogstaande en unieke bibliotheek van kunstboeken, catalogi van tentoonstellingen en kunsttijdschriften. We blijven deze verder doelgericht uitbouwen. Leerkrachten gebruiken de boeken in hun lessen en leerlingen kunnen alle werken consulteren in de leeszaal.

• onze nationale en internationale studiereizen naar tentoonstellingen, musea en evenementen.

• onze gratis lezingen met gekende gastsprekers en kunstenaars.

Gerard Bodifée, Anna Luyten, Johan Pas, Pjeroo Robjee en Rinus Van de Velde waren reeds te gast.

• onze praktische bijdrage aan de evenementen van ABK zoals de verschillende tentoonstellingen, de DKO-dag, de eindejaarstentoonstelling, het eindejaarsfeest en niet te vergeten ons sfeervolle eindejaarscafé op de prachtige binnenkoer van de Zwaan, het mooiste terras van Mol.

• onze financiële en logistieke ondersteuning van de ateliers o.a. bij de organisatie van workshops, bij de groepsaankoop van materialen waardoor leerlingen van een voordelig tarief kunnen genieten. Leden van de Vriendenkring krijgen extra korting.

• onze sociale en materiële hulp aan behoeftige leerlingen of leerlingen met speciale noden.

• onze financiële bijdragen aan studiereizen voor de lagere en middelbare graad.

• onze attenties voor de jeugdafdeling met Sinterklaas, Pasen, tijdens de Winterfrituur, de DKO-dag.

• de Prijs Fred Jocqué waarbij we elk jaar een verdienstelijke leerling in de kijker zetten.

Prijs Fred Jocqué

Fred Jocqué was directeur van ABK van 1984 tot 2006.

Fred maakte de Molse Academie groot.

Hij zorgde ervoor dat alles werd gecentraliseerd in één gebouw,
stichtte de vriendenkring, richtte meer dan tien kunstrichtingen in en
zorgde voor de integratie van mensen met een handicap.

Onder zijn bezielende leiding verdubbelde het leerlingenaantal van 500 naar 1.000.

Ter herinnering aan deze begeesterende directeur reikt de vriendenkring
elk jaar een Prijs Fred Jocqué uit.

Wij contacteren hiervoor elk jaar een extern jurylid, een bekend kunstenaar
of een gewaardeerd kunstkenner.

Onafhankelijk van directie of leerkrachten, kiest dit jurylid tijdens de eindejaarstentoonstelling, uit alle tentoongestelde werken, een werk van een verdienstelijke en lovenswaardige leerling.


2022 > Laureaat: proficiat aan Sara Spaepen (fotografie) en haar ‘Bushman’

2020 en 2021 >  geen tentoonstelling, geen jury wegens corona

2019 >  Laureaat: Romain Vaes (hogere graad Projectatelier)
Externe jury Igor Verpoorten

2018 >  Laureaat: Lieve Bongaerts (hogere graad Tekenkunst)
Externe jury Guido van Genechten